Competitiveness factors of tourism enterprises

Title Authors
ANALIZA PODRUČJA POSLOVNOG ODLUČIVANJA HOTELSKIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI Slobodan Čerović
Nikica Radović
STRATEGIJE I MODELI FORMIRANJA CENA U SEKTORU USLUGA SMEŠTAJA Goranka Knežević
Jasmina Gržinić
Vule Mizdraković
Predrag Vukadinović
ARHITEKTURA KAO FAKTOR KVALITETA HOTELSKOG PROIZVODA Đorđe Čomić
ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI Zoran Jović
Kosana Vićentijević
Zoran Petrović
UPRAVLJANJE REPUTACIJOM – KLJUČNA KOMPONENTA KVALITETA U HOTELIJERSTVU Ljiljana Kosar
Nikolina Kosar
ANALYTICAL INSIGHT INTO TALENT MANAGEMENT IN TOURISM AND HOSPITALITY IN THE SLOVAK BUSINESS ENVIRONMENT Michaela Sirková
Viktória Ali Taha
ASPEKTI FISKALNIH OLAKŠICA/PODSTICAJA TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE Kosana Vićentijević
Zoran Petrović
Zoran Jović
UPRAVLJANJE ONLAJN ZAJEDNICAMA U HOTELIJERSTVU Radmila Živković
Angelina Njeguš
Jelena Gajić
Ivana Brdar
Ivana Mijajlović
UPRAVLJANJE ONLAJN KOMUNIKACIJOM S KORISNICIMA HOTELSKIH USLUGA Saša Mašić
LOW-COST FLIGHTS AND TOURISM: DEVELOPMENT AND CHANGES FROM BERGAMO-ORIO AL SERIO INTERNATIONAL AIRPORT Andrea Macchiavelli
Andrea Pozzi
KONCEPT KREATIVNOG GRADA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RAZVOJA HOTELIJERSTVA U NOVOM SADU Tamara Kliček
Tatjana Vanić
RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI Zoran Petrović
Zoran Jović
Kosana Vićentijević
BANKRUPTCY RISK EXPOSURE OF SERBIAN HOTELS IN THE PERIOD 2008-2012 Vule Mizdraković
Goranka Knežević
Nenad Stanić
OCENA FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI HOTELSKIH PREDUZEĆA KOJA GRAVITIRAJU GRADSKIM TURISTIČKIM CENTRIMA U REPUBLICI SRBIJI Nataša Jovanović
Miloš Jovanović
Nikola Jovanović
GLOBALIZATION AND CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOR - IMPACT ON TRAVEL AGENCIES Tatjana Cvetkov-Čikošev
Andriela Vitić-Ćetković
WHAT MAKES A SUCCESSFUL HOTEL REPUTATION MANAGEMENT STRATEGY: QUALITATIVE RESEARCH ON TRIPADVISOR HOTEL REVIEWS Edina Ajanović
Beykan Çizel
INDIKATORI KONKURENTNOSTI „CONDO“ HOTELA Jovan Vukotić
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY ON DEVELOPING STRONG TOURISM BRANDS Milivoj Teodorović
A COMPARATIVE ANALYSIS ON HOTEL FINANCIAL PERFORMANCE Dušan Borovčanin