RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI
Abstract:
Tema rada su specifičnosti turističkih usluga iz ugla računovodstvenog obuhvatanja. Cilj rada je ste da se istraživanjem najbolje računovodstvene prakse obuhvatanja turističkih usluga ukaže na značaj pravilnog vrednovanja i evidentiranja turističkih usluga za realnost finansijskog izveštavanja. Specifičnost turističkih usluga utiče i na način obračunavanja poreza na dodatu vrednost. U radu se ispituje i usklađenost poreske regulative Republike Srbije sa relevantnim direktivama Evropske unije u oblasti turističkih usluga.

CITATION:

APA format

Petrović, Z., Jović, Z., Vićentijević, K. (2015). RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-175-177

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download