ARHITEKTURA KAO FAKTOR KVALITETA HOTELSKOG PROIZVODA
Abstract:
Arhitektura je bitan faktor koji utiče na vizuelni identitet hotela, njegov imidž, ukupni doživljaj i intenzitet satisfakcije od strane potencijalnih korisnika. Imajući u vidu da su u praksi retki hoteli koji su umetnički vredni, originalni i jedinstveni, u ovom radu će se analizirati neka ključna pitanja hotelske arhitekture kao integralnog faktora kvaliteta hotelskog proizvoda. U prvom delu razmatra se koncept kvalitetne hotelske arhitekture, koji se bazira na određenim empirijskim istraživanjima i relevantnim analizama slučajeva kojima se identifikuju ključne determinante kvaliteta: obogaćivanje kulturne ponude, promocija nacionalnog turizma, izgradnja korporativnog identiteta, brendiranje posredstvom arhitekture, komparativne prednosti, životni stil, duh vremena i mesta, kvalitet boravka gostiju i zaposlenih, održivost, interesovanje medija, itd. U drugom delu rada se, na osnovu analize teorijskih radova, izvode osnovni principi „arhitekture sreće“ koji mogu poslužiti kao smernice pri projektovanju hotela: veza sa okolinom, originalnost, red, ravnoteža, elegancija i koherencija. Na osnovu primene prikazanih principa izvršena je kritička analiza arhitektonskog oblikovanja hotela Falkensteiner u Beogradu.

CITATION:

APA format

Čomić, . (2015). ARHITEKTURA KAO FAKTOR KVALITETA HOTELSKOG PROIZVODA. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-115-121

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download