OCENA FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI HOTELSKIH PREDUZEĆA KOJA GRAVITIRAJU GRADSKIM TURISTIČKIM CENTRIMA U REPUBLICI SRBIJI
Abstract:
Upravljanje finansijama je bitan element u bilo kom turističkom preduzeću za ispunjavanje ciljeva vezanih za prihode i profitabilnost. U cilju procene finansijske sposobnosti hotelskih preduzeća koja gravitiraju gradskim turističkim centrima, pošlo se od relevantnih informacija iz računovodstvenih izveštaja reprezentativne ciljne grupe hotelskih turističkih preduzeća koja gravitiraju gradskom turizmu, na teritoriji Republike Srbije, u periodu 2008-2010. godine. Uporednim sagledavanjem finansijskih izveštaja i njihovom racio analizom, utvrđen je određeni broj finansijskih pokazatelja koji upućuju na činjenicu da je finansijsko poslovanje turističkih preduzeća u posmatranom periodu otežano, kako zbog eksternih, tako i zbog internih faktora samih preduzeća. Stoga je neophodno preispitati strategiju finansiranja paralelno sa strategijom nastupa na tržištu, i obezbediti konkurentsku prednost uz optimalnu kombinaciju instrumenata marketing miksa.

CITATION:

APA format

Jovanović, N., Jovanović, M., Jovanović, N. (2015). OCENA FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI HOTELSKIH PREDUZEĆA KOJA GRAVITIRAJU GRADSKIM TURISTIČKIM CENTRIMA U REPUBLICI SRBIJI. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-168-174

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download