ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI
Abstract:
Sva profitabilna preduzeća, a među njima i hotelska i ugostiteljska preduzeća, mogu doći u finansijske teškoće pa čak i bankrotstvo ukoliko rastu sporije ili brže nego što je to optimalno. Ocena presporog ili prebrzog rasta hotelskih i ugostiteljskih preduzeća postiže se upoređivanjem sa njihovom održivom stopom rasta. Sama održiva stopa rasta predstavlja maksimalnu stopu rasta koju jedno preduzeće može ostvariti bez dodatnog zaduživanja. Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi održiva stopa rasta za pojedina hotelska i ugostiteljska preduzeća u Srbiji u 2012. i 2013. godini i da se utvrdi da li postoje razlike između ovog sektora i drugih privrednih sektora u Srbiji po ovom pitanju. Pored toga, istraživanje nastoji da utvrdi i realnu održivu stopu rasta hotelskih i ugostiteljskih preduzeća u Srbiji uzimanjem u obzir aktuelne stope inflacije u posmatranim godinama, kao i da pojasni uzroke neslaganja između nominalnih i realnih održivih stopa rasta. Realne održive stope rasta analiziranih hotelskih i ugostiteljskih preduzeća u Srbiji služe kao orijentir u donošenju zaključka o razvojnom potencijalu ovih preduzeća i oslonac u pronalaženju adekvatnih internih i eksternih podsticaja za dalji potencijalni rast ovih preduzeća.

CITATION:

APA format

Jović, Z., Vićentijević, K., Petrović, Z. (2015). ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-122-126

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download