STRATEGIJE I MODELI FORMIRANJA CENA U SEKTORU USLUGA SMEŠTAJA
Abstract:
U ovom radu pokušali smo da analiziramo strategije i pristupe formiranju cena u sektoru usluga smeštaja. Nestabilni tržišni uslovi u vidu sve učestalijih ekonomskih kriza, imaju značajan uticaj na poslovanje hotela i celokupnog sektora usluga smeštaja. Takvi uslovi zahtevaju od uprave hotela da redovno prilagođavaju cene smeštaja trenutnim uslovima, pri čemu je fleksibinost od velikog značaja. Stoga, neophodno je da privredna društva iz sektora usluga smeštaja pažljivo osmisle strategiju formiranja cena i odaberu odgovarajući model za njeno formiranje. U radu je objašnjen značaj strategija formiranja cena, njihovi ciljevi i najčešće korišćeni modeli. Imajući u vidu karakter tržišta Republike Srbije, predlažemo da uprave hotela koriste modele formiranja cena koji uzimaju u obzir troškovnu komponentu cene, nivo ponude i tražnje, kao i specifičnosti smeštajne jedinice.

CITATION:

APA format

Knežević, G., Gržinić, J., Mizdraković, V., Vukadinović, P. (2015). STRATEGIJE I MODELI FORMIRANJA CENA U SEKTORU USLUGA SMEŠTAJA. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-110-114

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download