INDIKATORI KONKURENTNOSTI „CONDO“ HOTELA
Abstract:
Uspešnost rada CONDO hotela na određenoj turističkoj destinaciji, lokaciji i regiji direktno zavisi od niza uslova, faktora, pravila, organizacije i metodologije operativnog rada, pravilnog analitičkog sagledavanja, planiranja i postupanja uz najuspešnije upravljanje nizom indikatora, koji prepoznaju i omogućavaju potpunu konkurentnost „condo“ hotela na turističkom tržištu. Indikatori konkurentnosti „condo“ hotela kompleksan su i bitan putokaz u prepoznavanju i usmeravanju neophodnog niza stalnih aktivnosti, procesa i mera za ukupno upoznavanje, uspostavljanje, primenu, kontrolu i ocenjivanje konkurentnosti. Definisanjem „condo“ hotela i prepoznatih objektivnih i subjektivnih indikatora konkurentnosti jasno se nameću oblici i šira konkurentnosti „condo“ metoda rada, kao i odnosi koji određuju mesto primene i ocene uspešnosti. Kroz indikatore se uspostavljaju i definišu: okviri propisanih pravila i normi za izvršenje, poslovno-radni ambijent, okruženje i uslovi rada, kao i bitni opšti prirodni, ekonomski, politički, kadrovski i drugi hotelski i prateći programi. Takođe su bitne osnove plana organizacije i korišćenja šireg destinacijskog hotelskog prostora, niza aktivnosti za koncepcijske strategije rada i razvoja svih vrsta, kao i druga pravila, karakteristike i uslovi realizacije programa unapređenja i ostvarivanja planirane tražnje i pozicioniranja „condo“ hotela i ponuđenog hotelsko-ugostiteljskog i ukupnog turističkog proizvoda. Snažna međuzavisnost i promenljivost karaktera i uticaja raznovrsnih indikatora konkurentnosti koji utiču na uspešnost rada „condo“ hotela u realnim uslovima, vremenu i procesima, bez obzira na vrstu, oblik, razvijenu poziciju, snagu i obim uspostavljene i primenjene vrednosti, ukazuju na bitnu uzajamnu povezanost i potrebu sagledavanja i praćenja u primeni, na konkretnom primeru prepoznatog „condo“ hotela na domaćem turističkom tržištu.

CITATION:

APA format

Vukotić, J. (2015). INDIKATORI KONKURENTNOSTI „CONDO“ HOTELA. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-187-192

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download