KONCEPT KREATIVNOG GRADA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RAZVOJA HOTELIJERSTVA U NOVOM SADU
Abstract:
Startegija Evrope 2020 ima za cilj da postigne ekonomski rast, društvenu koheziju, uz znanje kao ključni resurs novog doba. Kreativni grad je grad čiji razvoj počiva na znanju ljudi koji u njemu žive. Prema konceptu kreativnog grada, unapređenje samog grada počinje onda kada ljudi koji tu žive i borave počnu da prepoznaju specifične potencijale svog grada. Kreativni grad je grad u kome ljudi učestvuju u kreiranju atraktivnosti samog mesta, jer će samo onaj grad koji je pre svega, atraktivan svojim građanima, privući turiste i investitore. Zvanična važeća startegija razvoja grada Novog Sada zasniva se pre svega na njegovoj ekonomskoj održivosti, planiranju i izgradnji, u kojoj značajno mesto zauzima infrastruktura za unapređenje turizma. Pre svega, misli se na razvoj hotelijertsva, odnosno privlačenje stranih investitora. Pitanje na koje autori pokušavaju da daju odgovor u ovom radu jeste koliko jedan alternativni pristup razvoju turizma u gradu Novom Sadu, poput koncepta kreativnog grada, može da unapredi razvoj hotelijerstva koji je se meri “suvim” statističkim podacima. Rezultati ovakve kombinovane analize ukazaće na izazove, prepreke, ali i potencijale za razvoj hotelijerstva u Novom Sadu.

CITATION:

APA format

Kliček, T., Vanić, T. (2015). KONCEPT KREATIVNOG GRADA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RAZVOJA HOTELIJERSTVA U NOVOM SADU. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-155-160

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download