POZITIVNI EFEKTI PROCESA GLOBALIZACIJE NA TURIZAM
Abstract:
U radu autori analiziraju pozitivne uticaje globalizacije kao sveobuhvatnog društvenog procesa na turizam kao privrednu granu. Posebno su naglašeni nivoi globalizacije u turizmu, kao i ključne sociokulturne, ekonomske, tehnološke i društveno-političke karakteristike globalizacije u turizmu. Autori u svom istraživanju ukazuju na pozitivnu korelaciju između pojedinih dimenzija globalizacije sa povećanim migratornim kretanjima stanovništva u svrhu turizma. Takođe, analizira se značaj slobode kretanja ljudi u kontekstu evropskih integracija , kao i uticaja koje povećano kretanje turista ima na BDP države.

CITATION:

APA format

Brdar, I., Džamić, V., Radojević, T., Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G. (2015). POZITIVNI EFEKTI PROCESA GLOBALIZACIJE NA TURIZAM. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-43-46

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download