ZNAČAJ OBRAZOVANJA LJUDSKIH RESURSA U HOTELIJERSTVU
Abstract:
Turizam je jedna od najvažnijih uslužnih delatnosti, koja je u proteklih nekoliko decenija bitno uticala na ekonomski razvoj određenih zemalja i turističkih destinacija. Ljudski resursi predstavljaju vrlo važan sektor, ako ne i najvažniji u poslovanju svakog preduzeća u oblasti turizma. Cilj ovog rada jeste da predstavi značaj zaposlenih u hotelijerstvu u Srbiji, njihov stepen stručne spreme i zadovoljstvo radnim okruženjem i uslovima koje imaju kod poslodavca. Hipoteza postavljena u radu je da kadrovi u hotelijerstvu u Srbiji poseduju potrebne kvalifikacije, ali su vrlo često nezadovoljni uslovima rada. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na mere koje bi top menadžment nekog turističkog preduzeća, odnosno hotela, mogao da primeni kako bi se povećalo zadovoljstvo i produktivnost zaposlenih.

CITATION:

APA format

Šekarić, M., Milovanović, M., Kostić, M., Šekarić Sotirovski, J. (2015). ZNAČAJ OBRAZOVANJA LJUDSKIH RESURSA U HOTELIJERSTVU. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-273-276

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download