UPRAVLJANJE KULTURNIM RESURSIMA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA PONUDE KULTURNOG TURIZMA VRNJAČKE BANJE
Abstract:
Predmet analize u ovom radu su kulturni resursi Vrnjačke Banje i mogućnosti da se adekvatnijim upravljanjem unapredi postojeća ponuda kulturnog turizma. Vrnjačka Banja poseduje kulturno-istorijsko nasleđe, koje čini veliki broj spomen obeležja, manifestacije, crkve i manastiri, bogata tradicija, folklor, gastronomija i dr. Unapređenje ponude kulturnog turizma i veća uključenost destinacijskog menadžmenta doprineli bi afirmaciji Vrnjačke Banje kao destinacije, koja neguje svoju kulturu i tradiciju i nastoji da istu približi turistima. Cilj ovog rada jeste da se na bazi analize kulturnih resursa, definišu smernice za unapređenje ponude kulturnog turizma Vrnjačke Banje.

CITATION:

APA format

Podovac, M., Jovanović Tončev, M. (2015). UPRAVLJANJE KULTURNIM RESURSIMA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA PONUDE KULTURNOG TURIZMA VRNJAČKE BANJE. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-260-263

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download