TURIZAM ZASNOVAN NA BAŠTINI: IDEOLOŠKI PROCESI I IMPLIKACIJE
Abstract:
Turizam zasnovan na baštini predstavlja jedan od najznačajnijih tipova turizma posebnih interesovanja, fenomen koji za sobom nosi kompleksne finansijske i kulturološke posledice. Uzimajući kao početnu tačku ove vrste turizma višeznačan pojam baštine i vezu ovog pojma sa prošlošću, u radu se razmatraju mehanizmi nastanka i nestanka baštine putem teorijskih postavki ideologije i ideoloških aparata Luja Altisera. Definišući baštinu kao dinamičan proces, umesto kao ograničen set artefakata, prostora i rituala, promoviše se polimorfna priroda baštine i kritički se sagledavaju stavovi o ograničenosti turističkih resursa zasnovanih na baštini. Razmatraju se postojeći empirijski rezultati istraživanja percepcije ovih resursa i posledice ponuđenog teorijskog modela na obe strane turističke privrede – ponudu i tražnju.

CITATION:

APA format

Ničić, M. (2015). TURIZAM ZASNOVAN NA BAŠTINI: IDEOLOŠKI PROCESI I IMPLIKACIJE. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-242-247

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download