ANALIZA KVALITETA U VOJVOĐANSKIM RESTORANIMA
Abstract:
Da bi se dostigao željeni kvalitet u restoranu neophodno je konstantno raditi na prepoznavanju i unapređivanju faktora koji ga određuju. Važno je utvrditi šta predstavlja vrednost za goste i sprovesti potrebne mere kako bi se postigli željeni poslovni rezultati. Rad se bavi analizom kvaliteta u vojvođanskim restoranima. Prema sugestijama istraživača u predmetnoj oblasti kreiran je upitnik za merenje kvaliteta. Primarni cilj bio je da se obuhvate najznačajniji atributi koji određuju kvalitet restorana. Uzorak je činilo 600 gostiju u trideset restorana iz 19 vojvođanskih gradova. Utvrđeno je kako gosti percipiraju kvalitet jela, usluga i atmosfere. Rezultati su pokazali koje elemente kvaliteta treba unaprediti u cilju povećanja zadovoljstva gostiju. To su ponuda zdravijih opcija, dekoracija jela, raznovrsnost ponude, ulaganje dodatnih napora da se udovolji gostima, povećanje stručnosti i poznavanja ponude, izbor muzike i mirisi. Autori takođe nude moguća rešenja za ispravljanje utvrđenih nedostataka.

CITATION:

APA format

Gagić, S., Jovičić, A., Erdeji, I., Kalenjuk, B., D. Petrović, M. (2015). ANALIZA KVALITETA U VOJVOĐANSKIM RESTORANIMA. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-237-241

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download