PRIMENA EUROGITES STANDARDA ZA PROCENU KVALITETA USLUGA U AGROTURIZMU
Abstract:
U radu su predstavljene pojmovne odrednice agroturizma kroz povezanost s kriterijumima kvaliteta usluga. Na osnovu primera dobrih praksi i iskustava iz evropskih država, Evropska federacija za farmerski (agroturizam) i seoski turizam (skr. EuroGites) je uspostavila jedinstvene standarde za procenu kvaliteta smeštajnih jedinica u ruralnom prostoru. Kriterijumi uspostavljenih standarda su grupisani u pet klastera (blokova): opremljenost, okruženje, usluge u smeštajnoj jednici i njenoj okolini, nematerijalni aspekti i bezbednost. Cilj rada je da se pomoću EuroGites metodološkog instrumenta izvrši poređenje između ispunjenih minimalnih uslova za međunarodno i domaće tržište, kroz procenu kvaliteta segmenata agroturizma u izabranim seoskim naseljima na teritoriji AP Vojvodine (Srbija). Osnovna hipoteza rada polazi od procene da je kvalitet agroturizma u Vojvodini merljiv pomoću poređenja ispunjenosti EuroGites kriterijuma na domaćem i na međunarodnom nivou. Dobijeni rezultati pokazali su da su tri podhipoteze potvrđene, a dve opovrgnute. Nalazi istraživanja predstavljaju korisno sredstvo za dobijanje informacija o brojnim segmentima kvaliteta u agroturizmu, i sa neznatnim modifikacijama, mogu se koristiti u najrazličitijim prostorima istraživanja kvaliteta usluga.

CITATION:

APA format

D. Petrović, M., Gagić, S., Bjeljac, ., Demirović, D., Simat, K. (2015). PRIMENA EUROGITES STANDARDA ZA PROCENU KVALITETA USLUGA U AGROTURIZMU. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-229-236

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download