LANAC VREDNOSTI U ANALIZI IZVORA KONKURENTSKE PREDNOSTI DESTINACIJE BANJA DVOROVI
Abstract:
Lanac vrednosti određuje aktivnosti, funkcije i procese koji sprovode turističke kompanije i primenjuje se na konkretnoj destinaciji. Za potrebe analize korišćen je primer banje Dvorovi kao turističke destinacije i banjsko-rekreacioni turizam, kao noseći vid turizma u regionu Semberije i šire severoistočne Bosne. Za korišćenje superiorne vrednosti za turiste i potencijalne turiste, kao osnove za stvaranje konkurentske prednosti, potrebno je razumevanje lanca vrednosti turizma. Različiti tržišni uslovi nameću različite zahteve konkurentskim turističkim poslovnim subjektima. Zapravo, postoji hijerarhija, prioriteti u željama i opredeljenjima turista koji postaju sve zahtevniji. Zbog toga je važno da turistička kompanija, odnosno turistički subjekti na konkretnoj destinaciji, mogu da ispune zahteve turista i suoče se sa problemima na sve kompleksnijem i specifičnom turističkom tržištu. Turistička kompanija na destinaciji Semberije, odnosno banje Dvorovi trebalo bi da ima takvu hijerarhiju veština koja će joj, u skladu sa njenim lancem vrednosti, obezbediti veću konkurentnu sposobnost, uzimajući u obzir i druge destinacije u BiH i regionu. Izvori konkurentske prednosti na posmatranoj destinaciji su niski troškovi i jedinstvenost, a nalaze se u svim aktivnostima u lancu vrednosti (i primarnim, i u aktivnostima za podršku). U slučaju da turistička kompanija koristi izvor niskih troškova za postizanje konkurentske prednosti, onda je ona okrenuta više ka zadovoljenju zahteva efikasnosti naspram zahteva efektivnosti, dok je situacija obrnuta ukoliko kompanija koristi jedinstvenost za postizanje konkurentske prednosti. Cilj ove kratke analize jeste da se turistička kompanija banje Dvorovi opredeli za jednu od ove dve varijante s aspekta primene lanca vrednosti na ovoj konkretnoj destinaciji

CITATION:

APA format

Vuković, D. (2015). LANAC VREDNOSTI U ANALIZI IZVORA KONKURENTSKE PREDNOSTI DESTINACIJE BANJA DVOROVI. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-77-80

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download