DIGITALIZACIJA PROMOCIJE BANJA SRBIJE - NA PRIMERIMA VRNJAČKE BANJE I SOKOBANJE
Abstract:
Primena savremene tehnologije u promociji banjskih turističkih destinacija uslovila je promene kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Kreatorima marketing aktivnosti određene destinacije pružila je niz mogućnosti za uspostavljanje brzog, ekonomski isplativog, informativnijeg, geografski pokrivenijeg kontakta sa potencijalnim posetiocima. Sa druge strane, savremenim turistima koji imaju sofisticiranije želje i preferencije omogućila je detaljnu vizuelizaciju i upoznavanje sa destinacijom i pre odlaska u istu, kao i postavljanje fotografija, video zapisa i komentara o posećenoj banji. Ovaj rad izučava veb sajtove i društvene medije koje destinacijski menadžment može iskoristiti za potrebe promocije i postizanje vidljivosti ne samo na domaćem, već i na međunarodnom tržištu. Cilj rada je da se putem analize strukture veb sajtova, foruma, blogova, vlogova, Facebook-a , Pinteresta, Instagrama, Twitter-a Vrnjačke i Sokobanje, kao dve najposećenije banjske destinacije Srbije, ustanovi stepen digitalizacije promocije i predlože smernice za dalju upotrebu online promotivnih tehnika u Vrnjačkoj Banji i Sokobanji.

CITATION:

APA format

Jovanović, V., Jovanović Tončev, M. (2015). DIGITALIZACIJA PROMOCIJE BANJA SRBIJE - NA PRIMERIMA VRNJAČKE BANJE I SOKOBANJE. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-65-70

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download