PODRŠKA RAZVOJU TURIZMA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE
Abstract:
Zahvaljujući prirodnim, geografskim, kulturno-istorijskim, klimatskim i drugim pogodnostima, Srbija ima veoma povoljne uslove za razvoj onih vidova turizma koji će u budućnosti opredeljivati pravce kretanja u međunarodnim relacijama i koji nude mogućnost za zadovoljavanje raznovrsnih potreba i zahteva savremenih turista. Uz to i dostignuti obim smeštajnih i drugih kapaciteta i ostale turističke infrastrukture daju dobru osnovu za značajnije valorizovanje tih resursa i za adekvatnije uključivanje naše zemlje u međunarodne turističke tokove, uključujući i brži razvoj domaćeg turizma. U radu je prikazano da turizam u Srbiji, po svim bitnim pokazateljima (devizna potrošnja, ostvareni turistički promet, zaposlenost, učešće u BDP-u, izvozu roba i usluga, investicijama i sl.), znatno zaostaje u odnosu na resursne i tržišne mogućnosti njegovog razvoja, što neminovno nameće potrebu za aktivnijom ulogom države u preduzimanju podsticajnih mera, kako bi njegova multiplikativna komponenta inicirala sveukupni privredni razvoj Srbije. Imajući to u vidu, osnovni cilj ovog rada jeste da ukaže na ključne aktivnosti države i drugih subjekata nadležnih za kreiranje i sprovođenje turističke politike koja će dovesti do valorizacije resursa kojima Srbija raspolaže.

CITATION:

APA format

Čerović, S., Barjaktarović, D., Knežević, M. (2015). PODRŠKA RAZVOJU TURIZMA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-1-8

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download